مانی محرابی

یادداشت های دکتر مانی محرابی، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل

مانی محرابی

یادداشت های دکتر مانی محرابی، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل

۲ مطلب با موضوع «مذهبی» ثبت شده است

استنتاج عظمت حضرت فاطمه(س) از سوره الْکَوْثَرِ

نویسنده : مانی محرابی

منتشر شده در خبرگزاری ایکنا :

http://iqna.ir/fa/news/3481579/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D8%B8%D9%85%D8%AA-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%92%D9%83%D9%8E%D9%88%D9%92%D8%AB%D9%8E%D8%B1%D9%90

در ابتدای بحث توضیحی مختصر بایسته می‌باشد. بیان منتج از مبحث پیش رو، به واسطه روایات و احادیث معصومین‌(ع) بارها ذکر شده لیکن در این مقال بدون بهره‌جویی از این احادیث شریف و شأن نزول سوره، تنها به بررسی، تحلیل و تفسیر فلسفی سوره مبارکه الْکَوْثَرِ با محوریت استنتاج عظمت حضرت فاطمه(س) خواهیم پرداخت.
در آیه اول سوره الْکَوْثَرِ که پیامبر‌(ص) را مخاطب قرار داده این چنین آمده "إِنَّا أَعْطَیْنَاکَ الْکَوْثَرَ" که یعنی‌¹: ما عطا کردیم به تو "الْکَوْثَر". عده‌ای مراد از الْکَوْثَر را چشمه کوثر عنوان کرده‌ و عده‌ای دیگر نیز این فرض را علاوه بر مفروضات دیگر محتمل دانسته‌اند‌²ولی کوثر در لغت به معنای بسیار بسیار زیاد است، چیزی فراتر از کثیر و از آنجا که این واژه بار معنایی مثبت دارد، مراد از آن خیر بسیار بسیار زیاداست و چشمه کوثر نیز معنا را از الْکَوْثَر وام گرفته و مشخصا مصداق آن است نه معنای آن.
در آیه دوم پیامبر‌(ص) به نماز و قربانی در جهت شکرگزاری بابت این عنایت خداوند دعوت شده‌اند، " فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ" که یعنی : پس براى پروردگارت نماز بگزار و "انْحَرْ"¹. نحر نیز از جمله واژگانی ست که چند معنا را شامل می‌شود. بالا آوردن دست یکی از این معانی ست که اشاره دارد به حالت ادای تکبیر هنگام نماز. معنی دیگری که می‌توان از نحر برداشت کرد قربانی کردن است. به بیان بهتر نحر شیوه‌ای برای قربانی کردن شتر می‌باشد. عده‌ای نیز با صادق دانستن این معنا، نماز مورد اشاره در ابتدای آیه را به نماز عید قربان منسوب دانسته‌اند لیکن با توجه به وجود حرف "فَ" در ابتدای واژه "فَصَلِّ" که معنای آن را از نماز بگزار به فورا نماز بگزار تغییر داده، تفسیر فوق رد می‌شود مگر آنکه آیه در روز عید قربان نازل شده باشد. علی ایحال دو معنایی که می‌توان برای این آیه صادق دانست عبارتند از : "پس فورا براى پروردگارت نماز بگزار و هنگام تکبیر دست هایت را تا مقابل گلو بالا بر"³ و " پس فورا براى پروردگارت نماز بگزار و شتر قربانی کن"⁴.

جایگاه معرفتی امامت در فلسفه تشیع

نویسنده : مانی محرابی

منتشر شده در خبرگزاری ایکنا :

http://iqna.ir/fa/news/3463385/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%AA%D8%B4%DB%8C%D8%B9

 

در دوران پساوحی یا دورانی که در آن حضور داریم، دو نگرش غالب، قالب اکثر اندیشه های معطوف به دین اسلام را شکل می دهند.

اول، دیدگاهی مبتنی بر جدایی دین از امور دنیوی که تحت مکاتبی مانند سکولاریسم و ... ارائه شده و دوم، نگرشی که ادعای پیاده سازی تکالیف وحی بدون نیاز به تفسیر و با تمکین صرف به آیات قرآن را داشته و تحت لوای سنت گرایی و به ویژه اسلام به اصطلاح تندرو نشر یافته است.

هر دوی این نگرش ها مبتنی هستند بر نوعی جداسازی میان اسلام و قرآن به شکلی که به صورت گزینشی گاهی قرآن را بدون اسلام ترویج می دهند و گاهی اسلام را بدون قرآن.